Nyheder / Meddelelser

 

Orientering om PFAS

Vandet kontrolleres jævnligt på værket og hos forbrugerne. Alle analyser er foretaget af Eurofins laboratorium, der er godkendt til at udføre analyserne. Seneste analyser vedr. PFAS – se fanoevand.dk/analyser