Nyheder / Meddelelser 

 

Orientering om Fanø Kommunes Spildevandsplan 2020-2029

Fanø Vand A/S vil foretage etablering af skelbrønde på Nørre Meldbjergdal og Ved Skoven (syd) i perioden fra uge 44/45-2022 til forventet afslutning i uge 7/9 2023. Der tages forbehold for vejrlig.

Informationsnotat af 20. januar 2023 om arbejdets stadie og konsekvenser til øvrige interessenter. 

  

Orientering om PFAS

Selvom nye grænseværdier for PFAS-stoffer gør, at flere drikkevandsboringer på Fanø overskrider det tilladte niveau, vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at vandet stadig kan drikkes.

Resultat af vandprøver

Pressemeddelelse af 21. juli 2022

Pressemeddelelse

Hvad sker der med Fanøs drikkevand – november 2021

Hvad sker der med Fanøs drikkevand – juli 2022

Seneste analyse vedr. PFAS:  17. januar – 25. januar 2023