Om Fanø Vand A/S

 

Fanø Vand A/S er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af Fanø Kommune.

Fanø Vand A/S blev stiftet den 20. november 2009 i henhold til § 2 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Fanø Vand A/S forestår forsyningsarterne vand og spildevand, og selskabets formål er at drive vand og spildevandsforsyningsvirksomhed i Fanø Kommune og dermed tilknyttet virksomhed.

Selskabet skal sikre en vandforsyning af høj sundhedsmæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.

Selskabet skal varetage dets vandforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende vandforsyningsplan i Fanø Kommune.