Måleraflæsning

På nedenstående billede er der vist en vandmåler. Når du aflæser måleren, så er der et lille komma som indikerer hvor mange m3/liter der er brugt.

Tallene (til højre for de gule pile) er forbrugte liter og tallene (til venstre for de gule pile) er forbrugte m3.

Denne måler er brugt 15 m3 og 228 liter.

 

Sporing af lækage/brud

Hvis der ikke er noget forbrug af vand (f.eks. opvaskemaskinen kører, vaskemaskinen er i gang, bad eller andet), så vil tallene (markeret i rød firkant) stå som 0000 l/h.

Men hvis der er forbrug – som ovenstående eller der er et utæt toilet eller brud/lækage på et rør, vil der vises et forbrug.