Frostsikring af målerbrønd

 

   

  1. I målerbrønden lukkes for den ventil, hvor vandet løber tl måleren. Se evt. vandets strømningsretning på pilen på vandmåleren (se Figur 1 – pkt. B).
  2.  Åben afapningsventilen i målerbrønden (se Figur 1 – pkt. A).
  3. Strømmen til evt. el-vandvarmer slukkes.
  4. Alle vandhaner/blandingsbatterier åbnes. Hvis der fndes afaphaner beregnet til at tømme vandinstallationen i huset, skal disse også åbnes.
  5. Moderne brusearmaturer indeholder kontraventiler, som gør, at vandet ikke kan løbe tlbage i vandinstallationen. Hele armaturet skal derfor afmonteres, for at installationen kan tømmes. Armaturet og bruserslagen skal også tømmes for vand.
  6. Varmtvandsbeholderen tømmes ved at lukke afspæringsventilen ved beholderen, tilslute slange med forskruning til aftaphanen og føre slangen til afløb. Der åbnes nu for aftaphanen (værktøj nødvendigt) indtil beholderen er tømt, hvorefer aftaphanen lukkes af slangen afmonteres. Husk, at der skal være åbnet for en varmtvandshane (ikke bruser) for at beholderen kan tømmes.
  7. Der skylles ud i alle toileter indtil der ikke kommer mere vand ved skyl.
  8. Vandlåse og toiletskåle frostsikres – f.eks. med tilsætning af frostvæske (brug propylenglycol, da den er mest miljøvenlig).
  9. Evt. vaske- og opvaskemaskiner frostsikres som anvist af fabrikanten.
  10. Kontrollér at målerens tæller står stille. Hvis dette ikke er tlfældet, forsøges det at lukke hovedventilen hårdere. Kan det ikke lade sig gøre at få tælleren til at stå stille, skal hovedventilen repareres/udskiftes. Dete skal udføres af en VVS installatør som du selv skal bestlle og afholde udgifterne til.
  11. Når der ikke løber mere vand ud af aftapventtlen, lukkes den åbne afspærringsventil og aftapventilen i målerbrønden. Brønddækslet lægges på, så det slutter helt tæt. Se efer at pakningen er hel, og der ikke kommer jord eller andet i klemme.
  12. Bruserarmaturer genmonteres alle aftaphaner samt vandhaner lukkes – bortset fra den første regnet fra hvor vandet kommer ind i huset. Denne efterlades lidt åben.
  13. Ved behov for hjælp til ovenstående kan der evt. bestlles en autoriseret VVS installatør for egen regning.

   

  Download som pdf