LER

Ledningsejerregistret

Adgang til oplysninger om vand – og spildevandsledninger i LER skal findes på LER.DK og skal anvendes før der graves.
Vær venligst opmærksom på, at anboringer, stik og stikledninger fra hovedledning og ind til slutbruger ikke er at finde i LER af historiske årsager. Der anmodes om, at der graves med forsigtighed.

På ArcGIS kan der ses en fortegnelse af forsyningens ledninger http://arcg.is/11yCfD
Ledningsinfo må ikke anvendes til at grave (erhvervsmæssigt) efter.

Udskrifter fra ArcGIS må ikke anvendes til erhvervsmæssigt gravearbejde.

Vejledning og brug af esri-appen findes her: vejledning af esri-appen