LER

Ledningsejerregister

Adgang til oplysninger om vand – og spildevandsledninger i LER skal findes på LER.DK og skal anvendes før der graves.
Vær venligst opmærksom på, at anboringer, stik og stikledninger fra hovedledning og ind til slutbruger ikke er at finde i LER af historiske årsager. Der anmodes om, at der graves med forsigtighed.

Kort over forsyningsledninger på Fanø.

Ledningsinfo må ikke anvendes til at grave (erhvervsmæssigt) efter.

Udskrifter fra ArcGIS må ikke anvendes til erhvervsmæssigt gravearbejde.