Om vand

Drikkevandet fremstilles af grundvand som findes i ca. 40 meters dybde på Fanø i et område, hvor der ikke sker forurening af jorden.
 
Grundvandet på Fanø indeholder:
Jern
Mangan
Humus
Ammonium
Methan og svovlbrinte

 

Grundvandet på Fanø indeholder ikke:
Sygdomsfremkaldende bakterier, virus og parasitter
Giftige kemikalier såsom pesticider, opløsningsmidler m.m
Tungmetaller
Radioaktivitet

 

Vandværket på Fanø er udbyggget med processer der:
Fjerner methan og svovlbrinte
Fjerner jern, mangan og humus
Omdanner ammonium til ganske lidt nitrat
Giver vandet en frisk smag

Vandværksprocesserne er baseret på velkendt og afprøvet teknologi – baseret på korrekt beluftning og filterteknologi, hvor naturens egne processer forløber.

Der tilsættes ganske lidt polyaluminiumcholorid for at fjerne humus. Denne teknologi har været benyttet i mere end 100 år og ca. 80% af al drikkevand på Jorden bliver fremstillet ved tilsvarende processer ved hjælp af aluminiums-produkter.
I første procestrin beluftes vandet for at fjerne methan og svovlbrinte. Vandet bibringes et indhold af ilt, så naturens processer for fjernelse af jern og mangan kan finde sted.
I andet procestrin fjernes jern ved hjælp af uskadelige jernbakterier og humus støvsuges op i flokke af aluminiumhydroxyd.
I næste procestrin omdannes ammonium til nitrat for at undgå dannelse af nitrit på ledningsnettet.
I sidste procestrin udfældes mangan af mangan-bakterier for at undgå “misfarvet” vand, når vandet kommer til forbrugerne.

Det producerede og distribuerede drikkevand overholder kravene til godt drikkevand og kan forbruges uden risiko hele livet igennem.
Varedeklaration
Karekteristiske stoffer
Bikarbonat, HCO3- 116,0 mg/l
Calcium, Ca++ 47,0 mg/l
Magnesium, Mg ++ 4,2 mg/l
Natrium, Na+ 33,0 mg/l
Klorid, Cl- 71,0 mg/l
Sulfat, S04– 6,8 mg/l
Fluorid, F- 0,09 mg/l
Nitrat, NO3- 3,5 mg/l
Jern, Fe 0,08 mg/l
Mangan, Mn 0,01 mg/l
Hårdhed 8 OdH
pH 7,9
Ledningsevne 44 mS/m