Vandforsyningsplan

Fanø Kommunes vandforsyningsplan 2006 – 2017 redegør for den nuværende og fremtidige vandforsyning på Fanø. Den indeholder Fanø Kommunes målsætninger og er et arbejdsredskab både for kommunens administration af vandforsyningsloven og for den overordnede drift af vandværkerne.

Med beskrivelsen af vandforsyningsstrukturen som den er i dag præsenteres Fanøs vandforsyning for omverdenen, og hermed bliver planen en del af kommunens historie.