GENERELT:

Hvis der lukkes ned for el-forsyningen i et område

Med Energistyrelsens varsling er risikoen for en strømafbrydelse lidt større end normalt.

Beredskabschefen siger, at det højst sandsynligt vil starte med en landsdækkende opfordring til at spare på strømmen, dagen før. Selve nedlukningen forventes der ingen varsel på (max. 15 minutter). Hvor stort området er, kan man ikke sige noget om. Det betyder, at Fanø Vand ikke ved om vi bliver ramt. Ej heller kendes tidshorisonten for en evt. nedlukning.

Skulle der ske strømafbrydelse vil vandforsyningen kunne køre på en nødgenerator. Der må dog beregnes tid til omstilling i Nordby og Sønderho inden der er vand igen. Dog vil der af hensyn til overbelastning/opstuvning i kloakkerne slukkes for nødgeneratoren hvis det skulle træffes at ske.

Der henstilles generelt til at begrænse vandforbruget så meget som overhovedet muligt.

Hvis der opleves strømsvigt vil der ikke blive pumpet vand ud til forbrugerne. Der vil derfor kunne opleves at der ikke er vand i hanerne.

 

Brud/lukning: 

Driften kører uden problemer.

Har du alligevel ingen vand i hanen (kan det skyldes ovenstående vedr. lukning af el-forsyningen) eller opdager du et brud så kontakt – se oversigtsplan

Varsling 

Det er muligt, at tilmelde sig et varslingssystem der giver meddelelse pr. sms og/eller mail om der er sket brud på en vandledninger på Fanø.

SMS varsling ved krise https://fanoe.dk/borger/byggeri-og-bolig/beredskabet