Tilslutning til vand

Til Lodsejeren

Anmodning om tilslutning til vand skal ske til Fanø Vand A/S på sb@fanoevand.dk

Anmodningen skal indeholde oplysninger om hvilket forbrugssted der skal tilsluttes vand, navn, adresse og cpr.nr. på ejer/-ne.

Når tilslutningsbidrag er registreret som indbetalt hos Fanø Vand A/S, vil tilslutning kunne foretages af autoriseret VVS-installatør og måler vil efterfølgende blive opsat af Fanø Vandværk.

Prisen på tilslutningsbidrag samt vandafgift m.v. kan ses under punktet Priser – takstblad for vand.