Tilslutning til kloak

Til Lodsejeren

Ansøgning om tilslutning til offentlig kloak skal ske til Fanø Vand A/S på skemaet her. 
Når skemaet er modtaget vil Fanø Vand A/S give lodsejer besked om, hvorvidt det er muligt at blive tilsluttet til offentlig kloak.
Er dette muligt vil Fanø Vand A/S sørge for etablering af skelbrønd.
Opkrævning af tilslutningsafgift vil blive sendt til lodsejer, når etablering er sket.

Tilslutning af ejendommens spildevandssystem, foretages af autoriseret kloakmester og skal ske inden 1 år efter etablering af skelbrønd.

Dette oplysningsskema benyttes, når ejendommen, af autoriseret kloakmester, er blevet tilsluttet kloaknettet. Skemaet skal sendes til Fanø Vand A/S inden for 14 dage efter tilslutning er foretaget.

Prisen på tilslutningsbidrag til kloak samt spildevandsafgifter m.v. kan ses under punktet Priser – takstblad for spildevand.

Betalingsvedtægt for kloakforsyningen.