Tilslutning til kloak

Til Lodsejeren

Ansøgning om tilslutning til offentlig kloak skal ske til Fanø Vand A/S på skemaet her. 
Når skemaet er modtaget vil Fanø Vand A/S give lodsejer besked om, hvorvidt det er muligt at blive tilsluttet til offentlig kloak.
Er dette muligt vil Fanø Vand A/S sørge for etablering af skelbrønd.
Opkrævning af tilslutningsbidraget vil blive sendt til lodsejer, når etablering er sket og kontrolleret.

Tilslutning af ejendommens spildevandssystem, foretages af autoriseret kloakmester og skal ske inden 1 år efter etablering af skelbrønd.

Dette oplysningsskema benyttes, når ejendommen, af autoriseret kloakmester, er blevet tilsluttet kloaknettet. Skemaet skal sendes til Fanø Vand A/S inden for 14 dage efter tilslutning er foretaget.

Prisen på tilslutningsbidrag til kloak samt spildevandsafgifter m.v. kan ses under punktet Priser – takstblad for spildevand.

Betalingsvedtægten for kloakforsyningen