Trappemodel

Trappemodellen

Fra 1. januar 2014 er der lavere og differentierede takster for afledningen af spildevand fra ejendomme med virksomheder, der bruger meget vand.

Det er alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Det fremgår af ny Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidrag m.v. som trådte i kraft 15. december 2014.

Den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter differentierede takster og falder i tre grupper:

Vandforbrug til og med 500 m3/år (takst 1)

Vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år (takst 2)

Vandforbrug på over 20.000 m3/år (takst 3)

 

Afregnes år for år 

Hvis en ejendomsejer ikke får afsendt en tilmelding senest den 15. oktober 2013, skal spildevandsforsyningsselskabet afregne virksomheden efter trin 1 fra den 1. januar 2014.

I givet fald kan ejendomsejeren næste år indsende en tilmelding, som spildevandsforsyningsselskabet så vil anvende med henblik på beregningen fra 1. januar 2015.

Hvis der er fejl i en ejendomsejers indmeldte oplysninger, således at selskabet ikke uden reel tvivl kan henføre tilmeldingen til en bestemt ejendom, som angivet ved ejendomsnummer, f.eks. at der ikke er sammenhæng mellem kundenummer og den opgivne adresse, vil spildevandsforsyningsselskabet skulle afregne den pågældende ejendom efter trin 1.

Når en ejendomsejer har indsendt en korrekt tilmelding skal der ikke sendes tilmelding året efter. Ejendomsejere skal så alene give oplysning om ændrede forhold og det sker på www.trappetilmelding.dk