Vandspild

Fanø Vand A/S kan som udgangspunkt ikke konstatere ekstra vandforbrug på enkelte ejendomme, og har derfor ikke mulighed for at overvåge dit vandforbrug.

Som ejer af en ejendom er du selv forpligtet til løbende at holde øje med ejendommens vandmåler.
Det anbefales at der min. en gang om ugen aflæses vand. Aflæsningsskemaet kan evt. anvendes dertil.

Ud over forpligtelsen har du en betydelig egen interesse i at undgå vandspild, da det kan blive meget dyrt, hvis du skal betale for utilsigtet vandforbrug og vandafledning. Som hovedregel skal du betale for det vand, som er forbrugt på ejendommen, men der er dog undtagelser for betaling af vandafledningsafgift, hvor du kan dokumentere at have været uden skyld i den opståede skade, har handlet hurtigt for at bringe vandspildet til ophør og hvor du opfylder nedenstående krav.

Delvis eftergivelse af afgift for vandafledning 

Fanø Vand A/S kan give delvis eftergivelse af afgift for vandafledning, hvis:

 • Vandspildet er som følge af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål og at vandspildet ikke er løbet i kloak
 • Og at der kan fremlægges kopi af regning fra autoriseret VVS installatør, med dokumentation for ovenstående
 • Der vil ikke kunne dækkes ved skader der er opstået ved forsætlig handling.

Eftergivelse kan først ske efter aflæsning af det indeværende års forbrug, så den totale mængde af forbruget kan beregnes.

Ansøgning inkl. bilag (se ovenstående) behandles af bestyrelsen for Fanø Vand A/S og sendes til:
Fanø Vand A/S
Stadionvej 11 A
6720 Fanø.

I forbindelse med beregning af det fradrag der kan eftergives, tages gennemsnitsforbruget i de forgangne 3 år og fratrækkes det forbrug der er i året hvor vandskaden er sket.

Eks: 2009 = 80 m3, 2010 = 85 m3 og 2011 = 84 m3. Et gennemsnit i perioden på 83 m3.
Forbrug i 2012 udgør: 120 m3 og forbrug udover gennemsnit (120 m3 – 83 m3) i 2009-2011 udgør: 37 m3.
Der kan eftergives for afgift af vandafledning på 37 m3 x 46,25 (2012-priser) = 1.711,25 kr.

Eksempler på synlige installationer, hvor der ikke ydes refusion:

 • Utæt toilet
 • Hvor man har kunnet se vandet uden at gøre noget
 • Ventiler i installationer, der ikke lukker – f. eks. magnetventiler, rørafbryder m.fl .
 • Slange til opvaske- og vaskemaskiner, der er sprængt
 • Utæt sikkerhedsventil
 • Hvor ejeren lader vandet løbe i længere tid, efter at Fanø Vand A/S har meddelt et overforbrug
 • Vandforbrug til kølemaskiner, der ikke er justeret ordentligt
 • Udendørs haner evt. med slange
 • Swimmingpools m.m.

Eksempler på skjulte installationer, hvor der kan søges om refusion:

 • Rør under gulve uden adgang
 • Rør indmuret i gulve og vægge
 • Rør i jord mellem bygninger