Ejer/lejer forhold

Pr. 1. oktober 2015 påtager Fanø Vand A/S sig ikke længere at sende opkrævning af forbrugsafgifterne (vand og spildevand) til en lejer af en privat ejendom.

Dette gør sig bl.a. gældende i forhold til ”Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg”:

2.1.7 Hvem skal betale bidrag
Bidrag til spildevandsanlæg omfattet af loven påhviler som udgangspunkt den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom, der tilleder til det offentlige spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen, jf. lovens § 1, stk. 2, og § 10.
Det er således som udgangspunkt alene ejeren af den faste ejendom, der hæfter for gæld til kloakforsyningen, også selvom ejeren af den faste ejendom har udlejet sin ubebyggede grund eller grund med tilhørende bygninger.

Samt i henhold til ”Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug”.