2023

Juli-August

Administrationen er lukket i ugerne 29, 30 og 31 grundet sommerferie. 

Oktober

Tirsdag den 3. oktober er administrationen lukket hele dagen.

December

Tirsdag den 5. december er administrationen lukket hele dagen.