Maj

Administrationen er lukket fredag den 14. maj 2021 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) grundet ferie.

Administrationen er lukket mandag den 24. maj 2021 – 2. Pinsedag.

Administrationen er lukket tirsdag den 25. maj grundet møde.

Juni

Administrationen er lukket mandag den 21. juni grundet møde. 

 Juli/August

Administrationen er lukket i ugerne 29, 30 og 31 grundet sommerferie.