Borgermøde

Plancher fra informationsmøde lørdag den 23. februar 2019 om den kommende spildevandsplan.

Økonomiske forhold.

De efterfølgende 5 plancher omhandler de økonomiske forhold for sommerhusejere og for Fanø Vand som konsekvens af kloakering af sommerhusområder. De løbende udgifter/indtægter er de gældende for 2019 jf. takstbladene. Anlægsudgifterne er skønnet ud fra oplysninger om de senest gennemførte kloakeringer. Variationen i anlægsudgifterne er udtryk for, at forholdene varierer meget fra parcel til parcel.

Plancher fra mødet